top of page

Rehabilitace dospělých

Rehabilitace využívá co nejpřirozenějších technik a postupů pro odstranění bolestí pohybového aparátu, umožňuje zlepšit pohybovou funkci svalů či kloubů.

Rehabilitaci dospělých  provádíme na základě provedené diagnostiky pohybového aparátu tedy na základě tzv. kineziologického rozboru, nebo dle lékařského nálezu.

Co nabízíme

Co nabízíme
vozp-1.jpg
VZP-VELKE-LOGO.png
 • Diagnostika pohybového aparátu a svalových dysbalancí -   kineziologický rozbor 
  Diagnostika pohybového aparátu slouží ke zhodnocení funkčních, ale i strukturálních změn pohybového systému. Je tedy nutným vstupním vyšetřením, na jehož základě stanovujeme druh terapie a hodnotíme správnost použité terapie. Jde o neinvazivní vyšetření, probíhající ve spodním prádle. Vyšetřující hodnotí aspekcí, palpací a neinvazivními metodami. 

 • Odstranění chronických bolestí krční, bederní a hrudní páteře

 • Okamžitá pomoc při akutních obtížích pohybového aparátu 
  (akutní blokády páteře, stav po výhřezu meziobratlové ploténky) 

 • Pomoc při bolestech kolenních či ramenních kloubů 

 • Léčba degenerativních chorob pohybového aparátu (artróza aj.) 

 • Poradenství poúrazových stavů 

 • Individuální cvičební jednotka sestavená ze cviků optimalizujících stav vašeho pohybového aparátu 

 • Rehabilitace diabetických pacientů spojená s následnou pohybovou léčbou 
  (úprava glykémie, hladiny krevních lipidů a cholesterolu, kompenzace celkového stavu) 

 • Rehabilitace při kardiovaskulárních obtížích (vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdce a cév) 

 • Léčba funkční ženské sterility 

 • Rehabilitační léčba bolestí hlavy 

 • Poradenství při sportovním přetížení 

 • Kondiční cvičení (po dohodě i ve fitness centru)

 • Terapie inkontinence 

 • Terapie skolióz 

 • Předoperační příprava

IMG_1918.jpg
stk79512cor.jpg

Techniky

Techniky
 • Mobilizační techniky, techniky měkkých tkání

 • Vojtova reflexní lokomoce

 • Bazální programy a podprogramy – cvičení na neurofyziologickém podkladě 

 • McKenzie metoda 

 • Metoda dle Ludmily Mojžíšové

 • Reflexní zónová terapie na plosce nohy

 • Senzomotorické cvičení na balančních plochách

 • Cvičení na hluboký stabilizační systém

 • Tejpování  - Kinesiotaping

 • Základní cvičení dle Spiral dynamik

 • Elektroterapie - ultrazvuková terapie + terapie nízkofrekvenční i středněfrekvenčími proudy, elektrostimulace, elektrogymnastika

bottom of page