top of page

Ochrana osobních ůdajů

Ochrana osobních údajů – GDPR

Dle zákona o ochraně osobních údajů  z.č. 101 /2000 zpracovávám osobní údaje pacientů za účelem vedení zdravotnické dokumentace dle zákona o zdravotnické dokumentaci z.č. 98/2012., která obsahuje jméno a příjmení pacienta, rodné číslo, bydliště, pohlaví, pojišťovnu, a údaje o zdravotním stavu pacienta. Tyto data jsou dále předávána pro hlášení zdravotním pojišťovnám a pro účely vykázání poskytnutí péče, a hlášení ÚZIS.

Lékařská dokumentace je vedena elektronicky kde je zabezpečena heslem do operačního systéme a do zdravotnického softwaru, část dokumentace vedená v tištěné podobě je uzamčena v ordinaci. Při odchodu z ordinace je dbáno na řádné odhlášení ze systémů.

 

Výsledky vyšetření  terapii sdělujeme pouze ústně ( nikoli emailem či telefonicky) či ve formě tištěného dokumentu na vyžádání pacienta.

bottom of page