top of page

Rehabilitace dětí

Dětská rehabilitace je vhodná pro děti od novorozeneckého věku do zralejšího věku.

Provádíme zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte a terapii.

První terapie trvá 60 min. V úvodu je nutné provést zhodnocení psychomotorického vývoje Vašeho dítěte a při první terapii navrhneme jeden cvik na domácí cvičení, které provádí s dítětem rodič. Na první návštěvu je vhodné si vzít fotoaparát či video, abyste si zvolené cviky lépe zapamatovali.  Další kontroly jsou voleny individuálně.

Co nabízíme

Co nabízíme děti
 • Vstupní vyšetření – tzv. kineziologický rozbor – tedy zhodnocení psychomotorického vývoje dítěte (polohové testy, primitivní reflexologie, hodnocení motorických funkcní  (vše v rámci fyzioterapeutické péče). 

 • Reflexní lokomece dle Vojty

 • Individuální cvičení 

 • Senzomotorické cvičení u dětí 

 • Tejpování pro nejmenších

Pediatr Zkoumání Infant
Matka a batole cvičení

Pro koho je terapie vhodná

Vhodnost
 • Pokud Vaše dítě nekoreluje se standardním psychomotorickým vývojem tzn. např.  ve 3 měsících nezvedá hlavičku v leže  na břiše, nepřetáčí se ze zad na břicho a naopak, nepoužívá horní končetiny k manipulaci, jedna končetina bezvládně leží, není schopno otevřít ruku z pěstičky aj. odchylky

 • Leží ve výrazné asymetrii trupu (prohnutí do rohlíku)

 • Hlavička je držena jen k jedné straně a je slehnutá – predilekce hlavy

 • Dítě leží pasivně – hypotonické držení 

 • Dítě leží ve výrazném záklonu trupu a hlavy - hyperextenční držení

 • Břišní diastáza – tedy rozestup břišních svalů 

 • Břišní či tříselná kýla 

 • Ortopedické vady  končetin dolních i horních – pes equinovarus, kolébkovitá noha, varozita, valgozita nohou, kolen i  příčné plochonoží, podélné plochonoží 

 • Ortopedické vady kyčelních kloubů (dysplazie kyčelních kl.)

bottom of page